1 Tài khoản 3 Tiện ích Rút gọn Link - Tạo mã QR - Tạo trang BIO

Bằng cách nhập đường Link dài vào ô bên dưới, hệ thống sẽ giúp bạn rút ngắn Link và tạo mã QRcode. Bạn có thể xem lại hoặc điều chỉnh đường dẫn, tạo trang BIO hoặc mã QRCODE khi đăng nhập vào tài khoản.

Liên kết của bạn đã được rút gọn thành công. Muốn tùy chỉnh đường link, tải về mã QR, tạo trang Bio hoặc xem báo cáo số lượng truy cập vào đường link của bạn?

Bắt đầu
Website rút gọn link số 1 Việt Nam | Rlink.vn